Používaný materiál

Technická guma lisy

Základ používaného materiálu tvorí najmä technická guma rôznych vlastností podľa konkrétnej požiadavky zákazníka a podľa nárokov prostredia, v ktorom bude výrobok pracovať. Tá sa lisuje pod tlakom vo vulkanizačných formách, ktoré musia byť zhotovené individuálne pre každý výrobok. Ide o zmesi s tvrdosťou od 35 do 95 ShA a s pevnosťou od 2,5 do 21 MPa.